Що таке сток?

Cток ����дяг і ��зуття це непроданий фірмовий одяг з ма��азинів Європи. «Stock» – перекладається з англійської як товарний знак або �� залишки на складі, тобто ц�� залишки одягу чи взуття.

Через ��ильну конкуренцію ������������ірм���������������������������� дуже ������������асто впроваджують нові колекції ���� часто змін������ють астортимент, тому виробники стараються п��збутис�� цих непроданих надлишків т����ару навіть за дуже низькими цінами, адже для них це і так вигідніше ніж цей тов��р займатиме цінну площу складі��. Саме такий товар ми і поставляємо.

Сток одяг і взутт�� у всьому світі дуже популярні завдяки високій фірмовій якості і доступним цінам.

Секонд-х������д давно ��а надійно увійш��в у житт�� українців, але дале����������о не всі з нас мають ��і��������е уявлення ��ро те, звідки ����рутьс�� вживані речі і щ�� вони собою являють. Багато хто вважає, що вживаний одяг, який продається на ринках і в крамницях, — ц�� так зва��а “гуманіт��рк��” – гуманітарна допомога, котру ділки нібито безкоштовно отримують із-за кордону та незаконно розпродують. Насправді це не так, а якщо т��к і буває, то дуже рідко. Переважна ж більшість с��конд-хенду — це офіційн��й товар, отриманий величезними партіями зі спеціальних фаб��ик, розташованих у західних країнах. Ці фа��р��ки займаються збором, сортуванням та дезінфекцією (звідси й х��рактерний запах) вживаних речей. І товар звід������и вирушає ��е лише в бідні країн��, а повсюди, де є комерційний ����������терес до нього. ��а��аз��н�� секонд-х������ду функціонують ��айже в усь������м�������� світі, їх в����відуют������ і досить заможні люди для т��г��, щоб знайти со������ щось екс��люзи��не чи унікальне.

Майже одночас��о з ��оявою секонд-хенду почали продавати й нові речі за досить низьк��ми цінами. Їх невживаність можна визначити за наявністю не лише етикетки, а �� широкого розмірного ряду та багатьох ек��емплярів однієї моделі. Згодом такого одягу чи взуття стало більше. Цілі маг��зини почали спеціалізуватися на нових речах за зниженими цінами. Професійною мовою ці речі називають “стоком”.

Що ж таке сток?

Справжній сток продають фабрик����, що займаються пошитт����м одягу, зокрема й дуже престижн��х та доро��их марок. Це мо�������� бути, приміром, забракована ��а����тія, �� якій в��йшов нерівним шов чи як������ дета��ь ����ахо������т��ся не з��������в����м на св��єм�� місці. Сток — ���� також і наслідок перевир��бн��цтв����. Великі фірми завжд�� планують ви��у����к продукції з певним запасом із розрахунку на можливий брак. Але нав����ть якщо й усе гаразд — магазини просто не можуть прийняти більш�� кількість р��чей, і тоді певний відсоток іде на сток. Ним можуть бути т��кож і речі, які викор��стовувалис���� на показах, демонструвалися на манекенах, залишки надто маленьких чи великих розмірів тощо. У таких випадках вони найчастіше продаються пошт��чн��. ����агалом же ��ток, як і секо��д-хенд, пакують чималими партіями і продають ����а вагу. Часто в нас наз��в��ют�� стоком і ті р��чі, які пролежали ��овгий час у дорогих захі��н����х бутиках, але та�� і не знайшли ����вого покупця. Це схожа, а������ дещо ін��а категорія товару, яку називають ���аутлет”.

Сток-��офі�� поставляє сток одяг і взуття без��о��е��едньо з ф��бри�� і складів Європи, завдяки чо��у у нас Ви знайдете найкраще спі��в����ношення ціни, якості та асортименту як��й пропонуємо оптом для роздрібних магазинів в Україні.

Cтокові магазини пропонують якісний імпортний товар. Традиційно вс�� ці магазини ділять��я на моно- та мультибрендові. Перші торгують залишками тіл��ки певної фірми, д��угі збир��ють фірм��ві товари різних виробників.

Як ����е дати себе обманути

Деякі продавці видают�� сток за повноцінний ��к��у��ль��ий фірмовий одяг чи взу��тя, збіл��шуючи реальну ціну порівняно ����з закупівельною ін��д�������� вдесятеро. І ще одне: якщо ви модник чи модниця, уважно ст��ж��е за новинками вашої улюб��еної марки, зокрема, через Інтерне��, жу����нал��, каталоги. Якщо вам показують нібито найновіший товар, а в�� бачили й��го на сайт�� марки ��и��улого сезону — це стовідсотковий сток. Пам’ятайте, сток не може ко��ту��ати так само дешево, як секонд-хенд, але й не може бут�� таким дорогим, як одяг нової колекції. По-друге, нечесні продавці ���підмішують” до стоку реч��, які на перший погляд абсол��тно такі ж самі, але насправ����і виготовлені на спецзамовлення в Китаї чи Туреччин�� (замовники надсилають на ��абрику якусь справжню фірмову річ і просять виготовити парті�� такої са����ої, ��л�� з гіршою якістю матері��лу, пошиття та фурні��ури; в цьому випадку собівар��ість ко��������ї знижується �� десятки р����ів). Буває, що до стоку ��ідкидають і якісний секонд-хенд категорії екстра чи навіт�� першої…

Сток ��е якісний фірмовий одяг

Про марки одягу, який продається �� стокових магазинах, пишуть лише журнали мод. Сюди йдуть ви��ятково за брендом, переконан�� продавці цих закла����ів. Більшість шукає вироби, що є в продажу тільки в одиничному екземплярі, і в цьому своя п��������ревага. Бо коли щось сподобалося та підійшло пок����пцю, то “дв��йника” в радіусі баг��тьох кілометрів і близько не зустрінеш…
А к����и людина ��упу���� нібито ��рендову річ на базарі (а в ній ходить півміста), то вона повинна ��озуміти, що ц�� дешева підробка. Неха�� навіть диз��й�� чи шви подібні до оригіналу, завжди знайдеться чинник, “завдяки” якому ви ��ю річ про��осите максимум се��он-два (якість м��тері��лу, кле��, ниток тощо).
“Товар зі стокових магазинів відрізняється ��ай��ерше високою як��стю і ��и����, що кожна ����іч має власне ім’я — світовий б��енд. Це не той одяг, яким наповнені наші ба��ари, він виготовлений д��я вибагливого с��ожива���� на підприє��������вах, що працюють на відповідних серйозних замовників. ���� нас одягається багато людей. Одні шукають до��тупний якісн��й одяг, інші — щось ��собливе”.
����о стокових ��агазинів зі с��ладів одяг надхо����ить запакований, із ��тикетк��ми, ��а ньому стоїть закупівельна ціна й та, ��ку ставить маг��зин стоку. Вони, до реч��, суттєво відрізняються. Скажімо, деякі речі дешевші утричі, де��кі — вп���ятеро, �� буває, що й у десятки разів.
Культура н��сити бренд у нас ��іл����ки формується, бо багат�� хто помилково вважає, що сток є р��дним братом ����к��н������-хенду. Щоб спо��ив��ч купував ф��р��ові речі дешевше у ст��кових магазинах, він має до цьо��о дозріти. А тим часом ��ласники магазинів прово��ять рекламні кампанії, три��а��ть на слуху ужгородців наз��и своїх бу����ків, я��і поп��ляризуються найрізном��ні��ні����и�� чином.
Асортимент обир��ю��ь під п��ку��ця. Постачальники одягу для стокових магазинів пропо��ують ������зні чоловічі, жіночі, дитячі ������ечі поточного або минулого сезонів. Тут збираються ����������краві колекції екскл��зивних фасонів, які підприємці обирають залеж��о від специфіки своєї р��боти. Дехто продає ��дяг у бутиках у центрі міста, не вк��зую����, що це сток, інші ж чесніше — у дешев��их магазинах. Ціни встановлюються залежно від закупки в оптовика.

Основа успішної діяльності будь-як��го стоку — дже����ело товару, яке поєд����є дешевизну, “бр��нд��віс��ь” та широкий а��орти������т. Найбільш типовий ва��іан�� — оптові склад�� у США, Європ����, п��ртових містах та навіть ���� нашій столиці. Н����прикл����д, д��як�� байери пропонують брендові речі по 18 ����� за 1 кг, на іншому складі можна придбати європейський чи американськи�� одяг за цін��ю від 6—10 € за ��диницю.
У спеціал��н��й про����зиції найдешевший стоковий одяг коштує лише 5 ��� ��а 1 кг. А це всього-на-всього тро��и дорожче, аніж секонд-хенд. Відомі марки продаються парті��ми від кількох десятків до кількох сотень одиниць.
Серед потенцій����х партнерів ��ожуть бути й наші спів����ромадяни, які виїхали за кордон і відкрили там бізнес із прицілом на колишню Батьківщину. ��ехт���������� з н��х пропонує п��с��уги європейських б��йе������ і макс����мально низькі ����ни.
Ч��м більша п��ртія — тим ни��������чі ціни. Також ціна стоку залежить і від року вип��ск�� колекції. Нині, звичайно, найдорожчий стоко��и������ одяг — сезону 2007-го. Дуже цінується на��вніс����ь етикеток з оригінальними ц������ами є��ропе��ських чи “штатівських” м��газинів. Ск����імо, на деяких етикетках фірмового о��я��у зазначені ціни від 800 до 2000 € ($) (при відповідно наших к��нцевих 800—2000 грн.). (Схему світового розповсюдження стоку див. на та��л.).

Мережевий неліквід

У США чи Європі стоковий магазин — ц�� великий суп��рмаркет, де зі знач��ими знижками — до 80���90% — розпродують складські залишки різного кра��у: одя��у, ��з��ття тощо. Тут і речі з минулих колекцій різного розмі���� та фасону, парт��ї товару з фабрики, які не надійшли в торгову ��ер����у чи мают�� невеликі ушкодження. Вештатися такими ма����азинами можна годинами і за 100—200 $ набрати ��о����ний візок покупок.
Якщо чесно, то для організації ��ри����ут��ово��о або хоча б мі����імальн�� рентабельного стокового бізнесу по��рібні велик�� приміщ��ння, де одночасно можна зібрати багато товару та покупців. Бажано, щоб оренд��а плата за них тако�� була невисокою. Тому в Євро��і стоки зазвичай розташовують на околицях міст��, пор����д ��і зручною транспортною розв’язкою. У нашом�� обласному центрі з ци�� найбільші пр��блеми: ��ла��ники змушені відк����вати магазини ближче до це��тр�� міста і, в��дповідно, зм��ншувати площу, товарний асортим��нт та збіль��увати націнки.

С��о����вий магазин ��� це своєрідний “фільтраційний табір����� ����ешн-індустрії. В його амбари “стікають” усі надлишки та ��алишки із крамниць вищого ґату����ку, які, н����зважаючи на ����до����у фірму, так і не знайш��и собі г��спод��ря. Нас��равді, н��чого ані поганого, ан�� принизливого у стоках н��має. Навпак��, бо нові ��а якісні р��чі можна придбати задешево.
Причина, через як�� стоковий о��яг від відомих виро��ників підлягає реалізації за ціною, нижчою за виробничу, проста. У з��’язку із серйо��ною ��онкуренцією виробників і магазинів відбува��ться часта зміна колекцій, тому магаз��ни, котрі продають речі за надзвич��йним�� цінами, заради підтрим��и належного іміджу й авторитету не можут�� собі доз��ол����ти залишати за��та��іли�� товар на наступний сезон. Чер���� ті ж причини ці магазини не реалізовують одяг неповного модельного ряду або ж ����ізного спектру розмі��ів. �� тому будь-який наш підприємець до����ре розуміє, що у світовій ін��ус��р��ї є ф��рми з практ��ч��о безпрограшними ��олекціями товару. Про ��их говорять як ім’я, т��к і бренд.

За матеріалами газети Ужгород (автор: О. Мегела).